ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

ចំណុចហាមឃាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មជាមួយ Khemara Host ត្រូវបានហាមឃាត់លើចំណុចមួយចំនួន។ ក្នុងករណីរំលោភចំណុចណាមួយនៃលក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ គឺត្រូវបានបិទ Accountជាបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្ត គ្មានការជូនដំណឹងជាមុន និង គ្មានសំណងណាមួយនោះទេ។

១. សារឥតបានការ (Spamming)៖ សារឥតបានការ ឬ ឆាឆៅបង្អាក់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់ Khemara Host គឺត្រូវបានហាមឃាត់ ។ពាក្យថា "Spamming"រួមបញ្ចូលមាន: ការផ្ញើសារដែលមានទំហំធំ  ឬ សារពាណិជ្ជកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលមិនបានរក្សាគោលការណ៍ SMTP ដែលបានផ្ញើទៅកាន់បញ្ជីអ៊ីម៉ែលណាមួយ។ អតិថិជនរបស់ Khemara Host ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ទាំងអស់នេះ នៅក្នុងច្បាប់Can Spam Act(http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/business/ecommerce/bus61.shtm)Khemara Host អនុញ្ញាតឱ្យផ្ញើសារច្រើនបំផុតចំនួន២០០សារ ក្នុងមួយម៉ោង ទៅកាន់អ៊ីម៉ែលផ្សេងទៀត។
២.ការហាមឃាត់លើសារធាតុញៀនមិនអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ដើម្បីលក់សារធាតុគ្រឿងញៀនផ្សេងៗ ទំនិញខុសច្បាប់អាវុធសម្ភារៈរត់ពន្ធជាដើម។  ព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការរួមភេទឬផលិតផលផ្លូវភេទ ឬមាតិកាផ្សេងទៀតដែសបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សពេញវ័យ។
៣. ភាពមិនគោរពសរណវត្ថុ  ប្រធានបទ ដែលមិនគោរពសរណវត្ថុនៅក្នុងតំបន់ណាមួយ និង នៅក្នុងឈ្មោះ domain គឺត្រូវបានហាមឃាត់។
៤.ព័ត៌មានឯកជននិងរូបភាពអតិថិជន មិនត្រូវដាក់បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួ, រូបភាពរបស់កុមារ ឬ ភាគីទីបីណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ដើមនោះទេ។
៥.ការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការរំលោភបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ ដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ឬ សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត ត្រូវបានហាមឃាត់។

៦. ការក្លែងព័ត៌មានការចំលង,  ការបង្ហាញខុស, ការលុប ឬ លុបបឋមកថា return mailing informationនិងInternet protocol addressesដើម្បី លាក់បាំងឬ ធ្វើកំណត់សំគាល់ខុស (misidentify)ប្រភពដើមនៃសារ ត្រូវបានហាមឃាត់។
៧.មេរោគ និង សកម្មភាពផ្សេងទៀត៖ការបង្កើត ឬ ផ្ញើមេរោគ អ៊ីធឺណិតដូចជាពពួក Worm,Trojans Horses, សម្រាប់ pinging, flooding, mail bombing ឬ ចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារសេវាផ្សេងៗ ត្រូវបានហាមឃាត់។វាត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរ សម្រាប់អតិថិជន ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្អាក់, រំខាន, ជ្រៀតជ្រែក ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ឬប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់សេវា ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត) ឬ ធ្វើមុខជំនួញរបស់អ្នកដទៃនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

 ៨. Hackingសកម្មភាព "Hacking" និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការ Hack ត្រូវបានហាមឃាត់។"Hacking" រួមមានខាងក្រោម: ការចូលទៅក្នុងគណនីកុំព្យូទ័រឬបណ្តាញ penetratingណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយក្នុងការ hacking
៩.  Proxies អនាមិក៖Khemara Host មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់លិខិតអនាមិក នៅលើសេវូបករណ៍(servers) របស់ខ្លួននោះទេ។ពួកវាអាចត្រូវបានរំលោភបំពាន និង ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅលើសេវូបករណ៍(servers) នោះ។
១០.  កាមសាស្រ្តកុមារ (Child Pornography)ការប្រើប្រាស់សេវា ដើម្បីដាក់បង្ហាញ

ផ្សព្វផ្សាយ ទាក់ទងនឹងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ ត្រូវបានហាមឃាត់។Khemara Host មានសិទ្ធិក្នុងចាត់វិធានការណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជា: ការជូនដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដឹងអំពីវត្តមាននៃការរួមភេទលើកុមារផងដែរ។
១១.សកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតហាមប្រាមជាដាច់ខាត់ចំពោះអំពើទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ ត្រូវបានហាមឃាត់។សកម្មភាពខុសច្បាប់រួមបញ្ចូលផងដែរ នូវគ្រោងការណ៍ ponzi pyramid schemes ដែលមានការក្លែងបន្លំកាតឥណទានឬការបង្ហាញព័ត៌មានបណ្ណឥណទាននៃភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីពួកគេ។Khemara Host នឹងសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់ កើតឡើងតាមរយៈសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។
១២.ពាក្យគ្រោតគ្រាត,ប្រមាថ,រំលោភបំពាន និង គំរាមកំហែងការបង្ហាញ ឬ បង្ហោះពាក្យពេចន៍គ្រោតគ្រាត,ពាក្យប្រមាថ, ពាក្យរំខានមួយចំនួន, ពាក្យរំលោភបំពាន ឬ គំរាមកំហែងដល់អ្នកដទៃ គឺត្រូវបានហាមប្រាម។
១៣.ការបម្រុងទុកការផ្ទុក (Backup Storage)Khemara Hostផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហោះ វ៉ិបសាយមិនមែនដើម្បីទុកទិន្នន័យនោះទេ។ក្នុងករណីAccount មួយបានផ្ទុកទិន្នន័យនៅលើ sever សម្រាប់ការទុកARCHIVING ELECTRONIC FILES គឺត្រូវបានហាមឃាត់ហើយនិងត្រូវបានបញ្ឈប់ការក្នុងការបង្ហោះ ដោយគ្មានជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

 

សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

 • បង្ហោះវិបសាយ
 • បង្កើតវិបសាយ
 • សរសេរកម្មវិធីតាមតំរូវការ
 • ទទួលចុះឈ្មោះ Domain
 • ទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយ

ផ្ទេរ​ Hosting ពី​ Server ផ្សេង?

យើងដឹងថាជាការលំបាកក្នុងផ្លាស់ប្តូរ hosting ទៅ hosting មួយផ្សេងទៀត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនឹងដោះស្រាយដំណើរការទាំងមូលសម្រាប់អ្នក។

 • Free File Transfers
 • Free Database Transfers

ទទួលចុះឈ្មោះ Domain

 • .com $12
 • .net $13
 • .info $13
 • .us $13
 • .org $13
 • Domain ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត

​ត្រូវការ ​ជំនួយ?

 • (+855) 017-517 123
 • (+855) 097-799 7100
 • info@khemarahost.com