• បង្ហោះវិបសាយ
 • បង្កើតវិបសាយ
 • សរសេរកម្មវិធីតាមតំរូវការ

Khemara Host ជាជម្រើសសម្រាប់បង្ហោះវេបសាយរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរក Hosting Server សំរាប់បង្ហោះវេបសាយ Khema Host ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរ។ យើងជាអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះវេបសាយដ៏ទូលំទូលាយដែលមានតម្លៃទាប ហើយយើងផ្តល់ជូននូវ កញ្ចប់ផ្ទុក ជាច្រើនសម្រាប់ជាតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ ជាមួយ Khemara Host អ្នកអាចបង្កើតវេបសាយបង្ហោះ សម្រាប់ជាដំណោះស្រាយ ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ខ្លួនអ្នក ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ បន្ថែមលើពីនេះ ទៀត យើងផ្ដល់នូវការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងពេញលេញ ដែលអ្នកផ្សេងៗកំរធ្វើបាន។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅលេខ : 017-517 123 / 097-799 7100

Shared Hosting Offer

 • Server ដំណើការ 99.9% នៃរយៈពេល
 • បុគ្គលិក មានបទពិសោធន៍ និងរួសរាយរាក់ទាក់
 • ផ្ទេរវិបសាយដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ការឆ្លើយតប នូវការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងឆាប់រហ័យ

 • ផ្ទេរដេតាបេសដោយឥតគិតថ្លៃ

រចនាវិបសាយ & បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព

នៅពេលជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនរចនាវិប ការរចនាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួល

បានភាពជោគជ័យនៃមានវត្តមាននៅលើបណ្ដាញរបស់អ្នក។ នៅទីនេះ Khemara Host

យើងនឹងធ្វើការរចនាក្រាហ្វិចនិងវិបរួមគ្នាដើម្បី

ផលិតម៉ូដដ៏អស្ចារ្យមួយដែលសមស្របនឹងកិច្ចការរបស់លោកអ្នក។ សូមធ្វើការពិចារណាលើ Khemara Host ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់លោកអ្នក។

ការបង្កើតកម្មវិធីបណ្តាញ

កម្មវិធីបណ្ដាញរបស់ពួកយើងគឺជាផលិតផលចុងបញ្ចប់នៃការវិភាគដ៏ស៊ីជម្រៅនិងការយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
ប្រព័ន្ធបណ្តាញដែលក្រុមការងារយើងបង្កើតឡើងនឹងសម្រួលដល់ការងាររបស់លោកអ្នក ហើយនិងធ្វើអោយមុខជំនួញឬស្ថាប័ណរបស់លោករីកចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដ។ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសផ្តាច់មុខជំនួញ-ភាពប្រសើរឡើងនៃកម្មវិធី support cross-platorm(ឧ. , Windows,
Mac OS, Linux, ជាដើម)និងអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលយ៉ាងងាយស្រួលចូលទៅក្នុងនីតិវិធីបណ្តាញផ្សេងទៀត។

Startup

 • 500MB Disk Space (SSD)
 • 5000MB Bandwidth
 • 2 Domain Add-On
 • 3 Sub Domains
 • 5 Emails
 • 3 Databases (MySQL)
 • CPanel Control

Basic

 • 1000MB Disk Space (SSD)
 • 10000MB Bandwidth
 • 2 Domain Add-On
 • 3 Sub Domains
 • 10 Emails
 • 5 Databases (MySQL)
 • CPanel Control

Business

 • 2000MB Disk Space (SSD)
 • 20000MB Bandwidth
 • 5 Domains Add-On
 • 5 Sub Domains
 • 20 Emails
 • 10 Databases (MySQL)
 • CPanel Control

Enterprise

 • 4000MB Disk Space (SSD)
 • 40000MB Bandwidth
 • 10 Domains Add-On
 • 10 Sub Domains
 • 40 Emails
 • 20 Databases (MySQL)
 • CPanel Control

Khmer Web Hosting

សេវាកម្មយើងខ្ញុំ

 • បង្ហោះវិបសាយ
 • បង្កើតវិបសាយ
 • សរសេរកម្មវិធីតាមតំរូវការ
 • ទទួលចុះឈ្មោះ Domain
 • ទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយ

ផ្ទេរ​ Hosting ពី​ Server ផ្សេង?

យើងដឹងថាជាការលំបាកក្នុងផ្លាស់ប្តូរ hosting ទៅ hosting មួយផ្សេងទៀត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនឹងដោះស្រាយដំណើរការទាំងមូលសម្រាប់អ្នក។

 • Free File Transfers
 • Free Database Transfers

ទទួលចុះឈ្មោះ Domain

 • .com $12
 • .net $13
 • .info $13
 • .us $13
 • .org $13
 • Domain ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត

​ត្រូវការ ​ជំនួយ?

 • (+855) 017-517 123
 • (+855) 097-799 7100
 • info@khemarahost.com